Advokatene
Ommundsen & Co

Velkommen til advokatene Ommundsen & Co. Disse sidene er vennlige for blinde og svaksynte og du skal kunne bruke screenreader uten store problemer. Hvis du oppdager noen forbedringspotensiale, setter vi pris på om du gi oss en tilbakemelding. Gå til innhold eller nettstedkart.

O&co

VIS MENY

Advokatene
Ommundsen & Co

Siviløkonom

Fredrik Mehn-Andersen

Siviløkonom og bedriftsråder Fredrik Mehn-Andersen
Foto: Siviløkonom og bedriftsrådgiver Fredrik Mehn-Andersen fra Bergen. Omfattende ledererfaring fra ulike næringer som industri, finansiering, økonomisk rådgivning, handel, IT og entreprenørbransjen.
Telefon: 55 60 40 88 Elektronisk visittkort. Bruk QR Code Scanner!
Fax: 55 60 40 23
Epost: fre-mehn@online.no

Advokatene Ommundsen & Co

Bergen

Selskapet kan komme i en situasjon hvor man har behov for assistanse for å sikre en fremtidig, lønnsom drift. De bakenforliggende årsakene kan være flere. I slike prosesser kommer man ofte bort i problemstillinger som man under normale omstendigheter ikke har kompetanse på: F.eks. spørsmål av arbeidsrettslig art, forhold knyttet til gjeldsforhandlinger og konkurs, økonomistyring, skatt m.v. Vi har lang erfaring med å bistå bedrifter som har behov for å restrukturere virksomheten, slik at lønnsomhet oppnås.

Utdannet siviløkonom NHH : 1983

Bakgrunn

 • Omfattende ledererfaring fra ulike næringer som industri, finansiering, økonomisk rådgivning, handel, IT og entreprenørbransjen.
 • 14 års erfaring som bedriftsrådgiver hvor strategi- og organisasjonsutvikling har stått sentralt.
 • Omfattende erfaring som kursinstruktør innen økonomistyring, skatt og styrearbeid.
 • Styreformann og -medlem i en rekke bedrifter og organisasjoner.
 • Erfaring som sentralstyremedlem og tillitsvalgt i en større yrkesorganisasjon.
 • Medlem av en rekke faglige utvalg, råd og høringsgrupper.

Hovedarbeidsområder

 • Strategiutvikling og implementering.
 • Styrearbeid.
 • Målstyrt ledelse.
 • Rapporterings- og styresystemer.
 • Identifisering av forbedringsområder.
 • Omfattende restruktureringsprosesser. Herunder gjennomføring av gjeldsforhandlinger i samarbeid med kontorfellesskapets advokater.
 • Organisasjonsutvikling.
 • Bedriftsetablering og egenkapitaltransaksjoner.
 • Rekruttering.
Levert av: FUNBIT