Advokatene
Ommundsen & Co

Velkommen til advokatene Ommundsen & Co. Disse sidene er vennlige for blinde og svaksynte og du skal kunne bruke screenreader uten store problemer. Hvis du oppdager noen forbedringspotensiale, setter vi pris på om du gi oss en tilbakemelding. Gå til innhold eller nettstedkart.

O&co

VIS MENY

Advokatene
Ommundsen & Co

Advokat

Ove Jan Ommundsen

Advokat (Bergen) Ove Jan Ommundsen
Foto: Advokat Ove Jan Ommundsen fra Bergen. Politifullmektig/ -adjutant, dommerfullmektig, advokat hos kommuneadvokaten i Bergen og privatpraktiserende advokat. Advokatbevilling fra 1977.
Telefon: 55 60 40 22 Elektronisk visittkort. Bruk QR Code Scanner! 
Fax: 55 60 40 23
Epost: ojo@ommund.com

Advokatene Ommundsen & Co

Bergen

Advokatene Ommundsen & Co er et kontorfellesskap med alminnelig advokatpraksis. Vi holder til i Bergen. Kontorets advokater med mangeårig praksis kan tilby bistand på de fleste rettsområder. Størst andel av våre klienter er små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Vi bistår med rådgivning, forhandlinger, konfliktløsing og prosedyre. Tilknyttet kontoret er også bedriftsrådgiver.

Praksis

Politifullmektig/ -adjutant, dommerfullmektig, advokat hos kommuneadvokaten i Bergen og privatpraktiserende advokat. Advokatbevilling fra 1977.

Hovedarbeidsområder

  • Offentligrett / forvaltningsrett
  • Plan- og bygningsrett
  • Ekspropriasjon / skjønn
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Bolig og husleierett
  • Odels- og åsetesrett
  • Arv og skifte
Levert av: FUNBIT